Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, H szekció (H 20)

Ismertetése: Az 1848 márciusában megalakult független magyar felelős minisztérium a korábbi központi magyar kormányhatóságok, valamint a bécsi központi nem magyar kormányhatóságok magyarországi vonatkozású feladatait vette át. A minisztérium elnökségből és osztályokból (gyakorlatilag minisztériumokból) állt.

Az 1848-1849-i Minisztériumi Levéltárban H 20-30 törzsszám alatt találhatók a Pénzügyminisztérium iratai, ezen belül pedig, a H 20 törzsszám alatt az elnöki iratok (a Kossuth Lajos minisztersége alatt, 1848 szeptemberéig az elnöki irodán külön kezelt és iktatott miniszteri iratok), melyekről a regeszták készültek.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 24 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Joanelli Alfréd, 1960-as évek

Tartalma: A regeszták az Iktatókönyv áttekintésével készültek; építkezésekre vonatkozó adatokat tartalmaznak az 1848. május-szeptember közötti időből.


[1] Fábiánné 1969, 36-37.