Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, H szekció (H 22)

Ismertetése: Duschek Ferencnek (1797-1872) a Szemere-kormány pénzügyminiszterének iratai.[1] Duschek Ferenc 1848 előtt a Magyar Kamara tisztviselője volt, majd 1848 áprilisától államtitkár a Pénzügyminisztériumban. Kossuth lemondása után, a következő kormány megalakulásáig vezette a Pénzügyminisztériumot. A szabadságharc leverése után - bár kiszolgáltatta a kormány irattárát és hadikincstárát - az osztrák hadbíróság halálra ítélte. Az ítéletet később hatévi várfogságra enyhítették.[2]

II. A cédulák

Mennyisége: 6 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Joanelli Alfréd, 1960-as évek

Tartalma: A regeszták az iratanyag I. sorozatában található, a budai királyi palota berendezéséről 1849. június 6-án felvett jegyzékről készültek.


[1]  Fábiánné 1969, 37-38.

[2] Fábianné Kiss Erzsébet: Duschek Ferencnek az 1848-1849-i működéséről az osztrák bíróság számára írt összefoglalója (1850). LK 51-52. (1980-1981)