Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, I szekció (144)

Ismertetése: Payer János budai várfelügyelő levelezése a főkamarási és főudvarmesteri hivatallal, a magyar kamarával, az építészeti igazgatósággal és a nádori főudvarmesterrel 1845-1847 között, valamint a levelek mellékletei: elszámolások a budai várpalota fenntartására fordított költségekről.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 14 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Joanelli Alfréd, 1960-as évek

Tartalma: A regeszták az iratanyag 1. és 3. csomójáról, tehát az 1845-ben, illetve 1847-ben kelt iratokról készültek. (Számlák a vár különböző termeinek kifestéséről 1845 szeptemberéből, Goffin Károly bútorkereskedő számlája a budai várnak szállított bútorokról stb.)


[1] Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Repertórium. (Összeállította Pajkossy Gábor) Budapest 1979, 46. (Levéltári leltárak 77.)