Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, E szekció (E 210)

Ismertetése: A Magyar Kamara Archívumában őrzött Miscellanea nevű iratcsoportban különféle szerveknek, családoknak és személyeknek a Magyar Kamara levéltárába beszállított vegyes iratanyaga található. A Magyar Országos Levéltár felállítása után megtörtént az iratanyag rendezése, melynek során 12 nagy tárgyi csoportba ren­dezték az iratokat.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 17 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Csernyánszky Mária, 1968; Baranyai Béláné 1970-es évek

Tartalma: A regeszták a kassai Szent Erzsébet templom felszerelésének 1686-os leltáráról[2] (Ecclesiastica et religonaria, fasc. 2 B 2059. pp. 914-917), valamint az 1773-ban feloszlatott jezsuita rendházak javainak összeírásáról készültek.


[1] Maksay 1975, 212-231.; Maksay 1992, 172-177.

[2] Wick Béla: A kassai Szent Erzsébet dóm. [S.I.] [S.n.] 1937; Mihalik József: A kassai Szent-Erzsébet templom. I. Budapest 1912, 74-86.