Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, P szekció (P 591)

Ismertetése: A dunántúli Salamon család főleg Fejér, Vas és Sopron vármegyében rendelkezett birtokokkal.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 83 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Joanelli Alfréd, 1969

Tartalma: A regeszták az eredeti anyag egészének áttekintésével készültek; a családi birtokaira vonatkozó adatokat tartalmaznak a 16-19. századból.


[1]  P szekció. Kisebb családi és személyi fondok. 2. kötet. 445-649. alaptörzsszámok. Repertórium. (Összeállította Bakács István, Dávid Lászlóné) Budapest 1969, 298. (Levéltári leltárak 47.) A család levéltárból kiemelt középkori oklevelek a Q 164 törzsszám alatt találhatók MOL-ban. Az ezekről készült cédulák az A-I-10 jelzet alatt találhatók gyűjteményünkben.