Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, X szekció (X 1996)

Ismertetése: A MOL 1959-1960-ban készített mikrofilmeket a modenai volt Este-levéltárban őrzött, Estei Hyppolit herceg[1] esztergomi érsekségének, illetve egri püspökségének idejéből származó számadáskönyvekről (Archivo di Stato di Modena. Archivio Segreto Estensi 1454-1471). A modenai anyag a századfordulón 29 esztergomi és 10 egri számadás könyvet tartalmazott az 1475-1520 közötti időből, az anyag egy része azonban már akkor is olvashatatlan volt. A mikrofilmek tanúsága szerint a 20. század első felében tovább romlott az iratok állapota, így egyes lapokról már nem is volt érdemes felvételt készíteni. A MOL mikrofilmjei az 1487-1508 közötti időre terjednek ki.[2] AZ MTA Könyvtárának Kézirattára is őriz másolatokat a modenai számadáskönyvekről, melyek még a 20. század elején, a teljesebb iratanyagról készültek.[3]

II. A cédulák

Mennyisége: 2538 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Waigand József, 1971-1978

Tartalma: A regeszták az 1487-1498 közötti esztergomi leltárakról, számadáskönyvekről készültek.[4] (Esztergomi érseki palota és kincstár leltára stb.)

Elhelyezése: A mikrofilmfelvételek sorrendjében. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható. (Az Esztergomra vonatkozó anyag esetében ajánlott a cédulák átlapozása.)


[1]     Fügedi Erik: Az esztergomi érsekség gazdálkodása a XV. század végén. In: Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorból. Budapest 1981, 114-237.; Sugár István: Estei Hippolit. In: Sugár István: Az egri püspökök története. Budapest 1984, 201-211.; Mikó Árpád: Ippolito d’Este esztergomi érseki udvara és a reneszánsz kőfaragás Magyarországon. AH XVI. (1988) 133-142.

[2] Estei Hippolit püspök egri számadáskönyve 1500-1508. (Közzéteszi E. Kovács Péter) Eger 1992; Zolnay László: Esztergomi érsekek palotái a középkorban. In: Művészettörténeti Tanulmányok. A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve 1959-1960. Budapest 196, 201-228.

[3] Ld. az A-V-1 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

[4]  Voit Pál: I codici modenesi di Ippolito d’Este e le construzioni edili a Esztergom. AHA V (1958) 283-315. Voit Pál: Magyar kerámiatörténeti tanulmányok I. MÉ III. (1954) 113-122. [Kaza György, Estei Hyppolit esztergomi díszkályhására vonatkozóan]