Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, T szekció (T 62)

Ismertetése: A Kamara különböző állagaiból kiemelt, közel 2000 darabos tervgyűjtemény.[1] A Delineationes Aedilium, valamint a Kamarai tervek állagban őrzött terveket a feladatok jellege szerint Kelényi György 1978-as tanulmányában elemezte, amely egyfajta anyagismertetésnek is tekinthető.[2] A kicédulázott tervanyag 19. századi része feldolgozatlan.[3]

Tartalma: A cédulák A magyarországi művészet története című kézikönyvsorozat 5. kötete számára készültek.[4]

II. A cédulák

Mennyisége: 762 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Pusztai László, 1974-1975


[1] Az anyagról készült mikrofilmet a MOL X 5110 jelzet alatt őrzi.

A Magyar Kamara építészeti és építésigazgatási tevékenységére vonatkozóan (az Országos Építészeti Igazgatóság 1788 évi megalakulásáig) valamint a tervanyag jellegéről ld. az A-I-21 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

[2] Kelényi György: Az Építészeti Igazgatóság és a „hivatalos” építészet Magyarországon a XVIII. század végén. In: Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. (Szerk. Zádor Anna, Szabolcsi Hedvig) Budapest 1978,123-159.

[3] A Kamarai tervek teljes cédulaanyagának és a tervekről készült fényképeknek egy másik példányát az OMvH Tervtára őrzi.

[4] A kötet kiadatlan kéziratai az MTA MKI Adattárában találhatók. Ld: Sisa József: A Magyar művészet (1780-tól 1890-ig) című kézikönyv kiadatlan kéziratai. (MKI-C-I-186) In: MTA MKI Adattára. Budapest 2000, 107.