Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, L szekció, Pénzintézetek direktóriuma (1919) (L 5)

Ismertetése: A Kommunisták Magyarországi Pártja és a Szociáldemokrata Párt vezetőinek megállapodása alapján 1919. március 21-én megalakult a Tanácsköztársaság legfőbb államigazgatási szerve, a Forradalmi Kormányzótanács. Ekkor került sor a Kormányzótanács tárcáinak meghatározására és a népbiztosságok vezetőinek kinevezésére. A Pénzügyi Népbiztosság gyakorlatilag a korábbi Pénzügyminisztérium jogutódja volt.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 11 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Pusztai László 1969

Tartalma: A Központi Építési Direktóriumnak a Pénzügyi Népbiztossághoz intézett beadványai (1919).[2]


[1] A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai az Országos Levéltárban. LK 29. (1959) 10-48.

[2] Fazekas Péterné: Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság lakótelep-építkezései és építkezési tervei. A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1951. Budapest, 1952, 186-189.; A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája: válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek (Sajtó alá rendezte Petrák Katalin, Milei György) Budapest 1959