Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, H szekció (H 26/C)

Ismertetése: Az 1848-1849-i Pénzügyminisztérium Álladalmi Javak Osztályán belül működő Egyházi Szakosztály igazgatása alá tartoztak a kincstár kezelésében lévő egyházi birtokok (megüresedett érsekségek, püspökségek javai és jövedelmei).[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 87 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Valkó Arisztid, 1980-as évek

Tartalma: A regeszták az eredeti anyag egészének (1-33. kútfő) áttekintésévvel, a megürült esztergomi, kalocsai és egri érsekség, nagyváradi, győri, székesfehérvári, kassai, Csanádi stb. püspökség javainak átvételére vonatkozó iratokról készültek. (Például Pyrker János egri érsek műtárgyainak árverezése.)


[1] Fábiánné 1969, 45-47.