Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, H szekció (H 56)

Ismertetése: A Katolikus Egyházi Osztály hatáskörébe tartoztak a latin és görög szertartású egyházak személyi ügyei, kinevezései, a szerzetesrendek, papnevelő intézetek stb. ügyei.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 257 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Valkó Arisztid, 1986

Tartalma: A regeszták az eredeti anyag egészének (1-18. csomó) áttekintésével készültek; templomok építésére, felújítására, felszerelésére vonatkozó adatokat tartalmaznak 1848-1849-ből.


[1] Fábiánné 1969, 75-79.