Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, A szekció (A 111)

Ismertetése: A magyar kancelláriai levéltárban az A 111 törzsszám alatt a bécsi udvari építészeti főigazgatóságnak a magyarországi és erdélyi állami épületek, utak és egyéb műtárgyak építésével kapcsolatos iratai találhatók.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 295 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Kelényi György, 1975

Tartalma: A regeszták az Index dér Bau-direction pro anno 786 et 787 mutatókönyvről készültek; a bécsi udvari építészeti főigazgatóság felügyelete alá tartozó magyarországi és erdélyi épületekre vonatkozó adatokat tartalmaznak 1786-1787-ből.[2]

Elhelyezése: A helységek ábécérendjében.


[1]  Magyar kancelláriai levéltár. Repertórium. (Készítette Bélay Vilmos) Budapest 1973, 153. (Levéltári leltárak 59.)

[2] Kelényi György: Az Építészeti Igazgatóság és a „hivatalos” építészet Magyarországon a XVIII. század végén. In: Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. (Szerk. Zádor Anna—Szabolcsi Hedvig) Budapest 1978, 123-159.