Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, E szekció (E 151)

Ismertetése: A Magyar Kamara Archívumában található Acta ecclesiastica ordinum et monialium című állag az 1782-1790 között feloszlatott szerzetesrendek, valamint e rendek tagjainak a kamarába beszállított irataiból keletkezett. Az iratok legnagyobb része a szerzetesrendek birtokjogaira vonatkozik. Az iratok, a szerzetesrendek, azon belül a rendházak ábécérendjében találhatók.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 22 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Badál Ede, 1987

Tartalma: A regeszták II. József által 1782-ben feloszlatott klarissza rend nagyszombati kolostorának iratanyagáról (E 151, fasc. 216-232.) készültek; a nagyszombati klarissza kolostor és templom építéstörténetére, valamint berendezésére vonatkozó adatokat tartalmaznak.


[1] Maksay 1975, 53-57.; Maksay 1992,42-43.