Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, E szekció (E 151)

Ismertetése: Ld. az A-I-93 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

II. A cédulák

Mennyisége: 7 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Valkó Arisztid, 1981

Tartalma: A regeszták az E 151 fasc. 143-145. számú anyagról (az 1645-1787 közötti iratokról) készültek; a Kismarton Szent József városrészében épült ágostonos kolostor alapítására, az épület történetére, a templomra, annak felszerelésére, a rendtagok életére, adományként kapott műtárgyakra vonatkozó adatokat tartalmaznak.