Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, E szekció (E 75)

Ismertetése: A Magyar Kamarai Levéltárban őrzött Civitatensia iratcsoport a szabad királyi városok ügyeire vonatkozó iratokból áll (jegyzőkönyvek, kamarai elszámolások, építkezések stb.).[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 8 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Valkó Arisztid, 1981

Tartalma: A regeszták az 53. kútfő (Szabad királyi városok pénztári számadásai) 36. csomójáról készültek. (II. Lipót koronázása alkalmából Pest és Buda által a pesti városháza mellett felállított diadalkapura vonatkozó iratok.) [2]


[1] Fábiánné 1973, 289-337.

[2] A diadalkapu terve a kamarai tervtárban található. (T 62, 752/2) Ld.: Bibó István: Diadalkapu II. Lipót koronázására. In: Művészet Magyarországon 1780-1830. Katalógus. (Szerk. Szabolcsi Hedvig—Galavics Géza) Budapest 1980. Kat. 304.; Haris Andrea: Esterházy Ferenc ünnepélyes bevonulása Pápára. Pavilon 4. (1990) 23-28.