Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, Z szekció (Z 1502)

Ismertetése: A Schönborn grófok munkács-szentmiklósi uradalmához tartozó vasgyár iratanyaga. Ez a gyár volt a magyarországi műöntészet legfontosabb központja a 19. századi Magyarországon.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 346 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Pusztai László, 1976

Tartalma: A regeszták az 1821-1861 közötti éves gyártmánykatalógusokról, a szobrászokkal és öntőmesterekkel kötött megállapodásokról, valamint az 1843-1861. évi iparkiállításokra beküldött műöntvények listáiról készültek.


[1] Pusztai László: Schossel András. In: Művészet Magyarországon 1830-1870. II. Katalógus. (Szerk. Szabó Júlia—Széphelyi F. György) Budapest 1981, 248-250.; Pusztai László: Öntöttvasművesség Magyarországon. Budapest 1989, 82-111.