2022. május 18–19-én a turócszentmártoni Szlovák Nemzeti Könyvtárban rendezték meg a Príbeh umenia, príbeh knihy / The Story of the Art – the Story of the Book [A művészet története – a könyv története] című nemzetközi konferenciát, ahol a Bölcsészettudományi Kutatóközpont három munkatársa, Papp IngridTüskés Anna, valamint intézetünk munkatársa,  Papp Júlia is előadást tartott. A konferencián közreműködő szlovák, cseh, lengyel, román és magyar kutatók számára a tanácskozás lehetőséget nyújtott arra, hogy bemutassák legújabb kutatásaikat, és érdemi visszajelzést kapjanak.


konyvtortenet plakat

Az eszmecsere gördülékenységét szinkrontolmácsolás biztosította a konferencia két munkanyelve, a szlovák és angol között. A résztvevőket Agáta Klimeková, a Szlovák Nemzeti Könyvtár Történeti Könyvtári Állományának és Történeti Könyvdokumentumok Igazgatási és Feldolgozási Osztályának igazgatója köszöntötte. A tanácskozáson huszonnégy előadás hangzott el, két nagy témakört járva körbe: a könyvkötészet és könyvillusztráció kérdését és a nyomtatványok forráshasználatát.

konyvtortenet tuskesanna1 btk

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai a konferencián a Szlovák Nemzeti Könyvtár előtt
(Tüskés Anna, Papp Ingrid, Papp Júlia, Túri Klaudia, Andrási Erika)

Papp Júlia, a BTK Művészettörténeti Intézet munkatársa Woodcuts with Hungarian Connections in the Weisskunig [Magyar vonatkozású fametszetek a Weisskunigban] címmel tartott előadást. Az I. Miksa életét bemutató 16. század eleji regény illusztrációi között több olyat találunk, mely az I. Miksával szoros – hol ellenséges, hol szövetségesi-rokoni – kapcsolatban álló magyar uralkodókkal (a regényben a Zöld Királyokkal), Mátyás királlyal, II. Ulászlóval, illetve fiával, II. Lajossal kapcsolatos eseményeket jelenített meg. A fametszetek a két ország között folyó hadjáratokról, Mátyás király haláláról, a II. Ulászlóval kötött békeszerződésről egyaránt tudósítanak. Az egyik jelenet, melyen a magyar követek megkérik II. Lajos számára I. Miksa unokájának, Habsburg Máriának a kezét, szemléletes példája a sokszorosított grafikák korabeli többszörös felhasználásának: ugyanezzel a kompozícióval találkozunk azokon a lapokon, melyeken I. Miksa másik két  lányunokájának a kezét kérik meg a portugál, illetve a dán követek. A fametsző csupán a címereket, illetve a követek ruháját aktualizálta a leánykérők nemzeti sajátosságaihoz.

A konferencia további előadásairól részletesebb beszámoló olvasható itt.