2022. december 16-án mutatták be A Haza építőkövei - Tanulmányok a 19. századi építészet köréből Sisa József tiszteletére c. kötetet a Művészettörténeti Intézetben.

Sisa József DSc, egyetemi tanár, professor emeritus, az MTA Művészettörténeti Intézetének volt igazgatója, a magyar művészettörténet-tudomány meghatározó személyisége 2022-ben ünnepelte 70. születésnapját. Tiszteletére a Bölcsészettudományi Kutatóközpont A Haza építőkövei - Tanulmányok a 19. századi építészet köréből Sisa József tiszteletére című kötetet adta ki, negyven hazai és külföldi művészettörténész és építészettörténész szerző bevonásával. A tanulmánykötet szerkesztői, Farbakyné Deklava Lilla és Farbaky Péter a kiadványt titokban készítették, a meglepetés könyvbemutatóra 2022. december 16-án került sor a Művészettörténeti Intézetben.

1920-1280-max.jpg 

Mikó Árpád és Sisa József

1920 1280 max 1

 Sisa József

Fotók: Hámori Péter 

A kötet tanulmányai a 19. századi építészettörténet köréből származnak. Az írások felölelik a téma teljességét: a historizmus elméleti alapjaitól kezdve a korszak neves építészein és építészeti irodáin, a különféle 19. századi épülettípusokon (köz-és lakóépületek, templomok és kastélyok) és megbízóikon, valamint a műemlékvédelem problémáin és a historizmus nemzetközi összefüggésein keresztül a társművészetek, ikonográfia és az ornamentika kérdéséig.

 

 sisa borito

Sisa József a kötet szerkesztőivel, Farbakyné Deklava Lillával és Farbaky Péterrel

sisa_borito_page-3.jpg 

 

A kötet megvásárolható a Penna könyvesboltban, a Libri-ben és az Írók boltjában.