Az Ars Hungarica 2021/4. számának fő hangsúlya az ábrázolási hagyományon van: Nagy Eszter írott forrásokat keresett (és talált) a Mátyás-Graduálé képi programjához, Papp Júlia II. Lajos király portréikonográfiájáról írt tanulmánysorozatának harmadik részében a tévesen a király ábrázolásának tulajdonított képmásokat gyűjtötte össze. Révész Emese tanulmánya Széchenyi István képi reprezentációját mutatja be sokszorosított grafikai alkotásokon keresztül. Szentesi Edit forrásközlése eddig kiadatlan leveleket ismertet Rombauer János portréfestészetéről. Szemle rovatunkban Prokopp Mária köszönti tavaly megjelent könyvének ismertetésével az idén 75 éves Ruzsa Györgyöt.
 ah 2021 4 borito