Régi magyar bibliofilek nyomában. Tanulmányok a magyarországi reneszánsz könyvkultúra és miniatúrafestészet köréből, 15–17. század címmel megjelent Mikó Árpád, intézetünk igazgatója, tudományos tanácsadója kétkötetes műve. 

A színes és fekete-fehér képekkel gazdagon illusztrált, közel hatszáz oldalas kettős kötet harminc tanulmánya arányosan elosztva mutatja be a magyarországi reneszánsz miniatúrafestészet és könyvkultúra történetének főbb mozzanatait.

miko b1

Egyik központi témája Mátyás király legendás könyvtára, a Bibliotheca Corvina. Szerepel benne az uralkodói gyűjtemény több jelentős kódexe, betekinthetünk a könyvtár sorsának alakulásába és tudományos kutatásának története is részletesen kibontakozik előttünk. A díszesen kifestett kéziratok, a Mátyás számára készült, dúsan aranyozott bőrkötések művészettörténeti kérdései és a kódexekhez kapcsolódó filológiai problémák egyaránt szerepelnek itt.

A könyv második felében a hazai reneszánsz miniatúrafestészet és könyvkultúra Jagelló-kori és kora újkori történetének fontos művei kaptak helyet. A másik központi téma, amely a Corvina mellett az egész művön „vörös fonálként” fut végig, a díszesen kifestett címereslevelek művészettörténeti problémáinak tárgyalása. A kiindulópont a kódexek és az armálisok festett díszítésének kapcsolata a Mátyás- és a Jagelló-korban, időbeli végpontja pedig az erdélyi fejedelmek uralkodásának korszaka. A művet személy- és helynévmutatók teszik teljessé.

A kettős kötet tipográfiai megformálása méltó a tárgyához, a magyarországi reneszánsz miniatúrafestészetet és könyvkultúrát áttekintő vállalkozáshoz. A szerző közel négy évtizede foglalkozik a reneszánsz művészet kérdéseivel.

Bruttó fogyasztói ára: 6900 Ft

Vásárlási és rendelési információk itt találhatók.