Megjelent és év végétől online is elérhető a „Mozgókép a kiállítási térben” témájú Enigma-szám folytatásának szánt kétkötetes összeállítás „Fantomok, filmek, képek” címmel, amit az ELTE doktorandusza, Sipos Balázs, és Intézetünk munkatársa, Markója Csilla szerkesztett.

apichatpong the importance of telepathyApichatpong Weeresathekul: The Importance of Telepathy, kasseli Documenta. © Apichatpong Weeresathekul, Kick The Machine

Az Enigma 104. és 105. számának szerzői: Nádas Péter, Földényi F. László, Marno János, Marno Dávid, Sipos Balázs, Kemény Lili, Szabó Marcell, Perczel Júlia, Nicole Brenez, Korpa Tamás, Körösztös Gergő, Fekete Ádám, Bartók Imre, Lichter Péter, Schmid Róbert, Mezei Gábor, Jacques Rancière, Jonathan Rosenbaum. A dupla szám olyan – Magyarországon jobbára ismeretlen, az ezredforduló óta a nemzetközi film vezéralakjainak tekintett – filmrendezők életművének bemutatását célozza, akiknek a munkássága eddig a legerősebben rezonált a digitális médium immaterializáló effektusaira. Ez a rezonálás vagy reakció éppúgy megmutatkozhatott tematikus-narratív (ez a médium „allegorizálása” – a kísértet motívumának cselekményszervező elvvé tétele), mint formai-technológiai érdeklődésben (ez pedig a digitális médium kapacitásaival való kísérletezés); ezekből nyújt válogatást a kiadvány, elsősorban a Távol-Kelet, például a tajvani újhullám és a „globális dél” perifériaországainak kiemelkedő alkotóira fókuszálva. A 104-es szám „fantomenciklopédiája” ezeket a filmeket mutatja be szoros műelemzések révén, ezt követően a szerkesztők beszélgetnek Tarr Béla és Lav Diaz 8 órás filmjeinek hasonlóságairól és különbségeiről, Tarr Sátántangójának képzőművészeti vonatkozásairól és a magyar film helyzetéről, majd a szerzők Apichatpong Weeresathekul  videoinstellációira, a kasseli Dokumentán bemutatott kísértet-szobrára és más transzmediális vizuális művészeti alkotásaira és múzeumi installációira koncentrálnak, Szőcs Petra színes fotósorozatával kísérve, mely fiktív képkockákat mutat egy nemlétező román újhullám filmjeiből. A 105-ös szám Tsai Ming-liang és Pedro Costa filmes piktorializmusára fókuszál, Markója Csilla fekete-fehér fotósorozatának kíséretében.