+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

BTK Művészettörténeti Intézet

SZÉKELY Miklós

SZÉKELY Miklós
SZÉKELY Miklós
...
tudományos főmunkatárs
+36-1-224-6700/4182
PhD
francia, angol, olasz

2005–2008: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténet Doktori Iskola, állami ösztöndíjas PhD hallgató

1998–2004: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet – francia szak

2012 óta: MTA BTK Művészettörténet Intézet, 19. századi építészeti és képzőművészeti osztály

2013–2018: Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon (OTKA/NKFI) kutatócsoport tagja

2008–2012: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, Gyűjteményi Osztály, muzeológus, Hajas Tibor Archivum felépítése és kezelése

2006–2018: megbízott előadó – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténet tanszék – 19. századi magyar művészet, muzeológiai alapismeretek, múzeum management és dokumentáció, valamint 19-20. századi magyar művészet témájába tartozó speciális kollégiumok

2008 óta: társult oktató – Babes–Bólyai Tudományegyetem, Magyar Történeti Intézet, Régészeti és Művészettörténet Tanszék, Magyar tagozat – Előadások és szemináriumok a 19-20. századi magyar művészet és gyűjtéstörténet, valamint muzeológia témában

2009/2010, 2019, 2020: Megbízott előadó – Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szabadbölcsészet Tanszék – Bevezetés a művészettörténetbe

2020: Zádor Anna-díj

2019, 2020: Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Ösztöndíj

2018: Klebelsberg ösztöndíj, Róma, Olaszország

2018: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2013: Kutatói ösztöndíj, The French Centre for Research in Social Sciences (CEFRES), Prága, Csehország

Victorian Society of America ösztöndíjas tanulmányút, Nagy-Britannia

2012: Visegrad Fund, Individual Grant, Varsó, Lengyelország

2007/2011/2018: Klebelsberg ösztöndíj: Párizs/Milánó-Torino/Róma

2007 augusztus: Osztrák–Magyar Akció Alapítvány német nyelvi továbbképzése, Universität Wien, Bécs, Ausztria

2005 október – december: Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíja, Milánó-Róma, Olaszország

2003 február – július: ERASMUS ösztöndíj, Művészettörténet szak, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milánó, Olaszország

2002 augusztus: Olasz nyelvi képzés, Università degli Stranieri, Siena, Olaszország

2002 március: CEEPUS ösztöndíj, Művészettörténet szak, Kolozsvár, Babes–Bólyai Tudományegyetem

2006 óta: A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Szervezet egyik alapítója és első elnöke (2006-2016)

2010 óta: MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottság köztestületi tag

2023
 
Schools and museums of modern design in Transylvania around 1900. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet (2023), 432 p. ISBN: 9786155133268
 
2022
 
Egy kiállítás képei: Az 1911-es római nemzetközi kiállítás magyar képzőművészeti pavilonjának fotódokumentumai. In: Farbaky, Péter; Farbakyné, Deklava Lilla (szerk.) A haza építőkövei. Tanulmányok a 19. századi építészet köréből Sisa József tiszteletére Budapest, Magyarország : Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet (2022) 590 p. pp. 465-478. 
 
Látkép 2021 - Művészettörténeti tanulmányok (szerk: Árvai-Józsa Kitty, Nagy Eszter, Sisa József, Székely Miklós, Tatai Erzsébet) BTK Művészettörténeti Intézet, 2022. p. 736.
 
2021
Marosvásárhely 1892—1902. A felkészülés évtizede. Ars Hungarica, 1. (2021) pp. 5–28. 24 p. 
 
Iparos, tervező, művész. Modern szakipari oktatás Székelyudvarhelyen 1893-1918 közöt. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Új sorozat XIV. (2019) 117–135.
 
Programma unei vieti: Rolul lui Lajos Pákei in in infiintarea muzeului industrial si al scolii industriale din Cluj. Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Historia Artium, 2021 (1). 
 
 
2020
Az Arts and Craftstól a Bauhausig: új szempontok a századfordulós nemzeti iparoktatási mozgalmak értékeléséhez. Ars Hungarica 1. (2020) pp. 67–78.
 
Vocational Schools and Arts & Crafts Influences in Transylvania from the Great Exhibition to Bauhaus. Studia Universitatis Babes-Bolyai Historia Artium, 1 pp. 67–94. 10 p. (2020)
 
2019
"egy egészen új ornament előállítása" Az egykori zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipari Szakiskola gipszminta- és kőfaragvány-gyűjteményének katalógusa. Budapest, MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2019.
 
Kőfaragók, minták, emlékek - kőfaragás oktatás Zalatnán 1894-1918 között. In: "egy egészen új ornament előállítása" Az egykori zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipari Szakiskola gipszminta- és kőfaragvány-gyűjteményének katalógusa. Budapest, MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2019. pp. 7–45.
 
 
Prawdziwe życie sztuki współczesnej przeniosło się do sektora prywatnego. Rozmowa z Miklósem Székelym. In: Katarzyna, Jagodzinska (szerk.) Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej Warszawa, Kraków, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, (2019) pp. 243–249.
 
2018
Muzeul Industriei Francisc Iosif din Cluj, 1887–1918 In: Lupescu Makó Mária (főszerk ), Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.) Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700: Várostörténeti tanulmányok / Studii de Istorie Urbană. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2018. pp. 467–479.
 
Magyarország az 1873-as bécsi világkiállításon, A népművészet felfedezése, Az ezredévi országos ünnepségek, Az ezredévi festészeti kiállítás, Magyarország az 1900-as párizsi világkiállításon. In: Sisa József, Papp Júlia, Király Erzsébet, Boncz Hajnalka, Sidó Zsuzsa (szerk.) A magyar művészet a 19. században: Képzőművészet. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Osiris Kiadó, 2018. 
 
2017
Hungarian Exhibitions between Modernism and National Myths: Exhibition Strategies during the Great War. In: "On the Promontory of the Centuries": World War I and Cultural Change. Moszkva, State Institute for Art Studies, 2017. pp. 52–66.
 
Vadona János japán és kínai tárgyai az egykori kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeumban. in: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században (szerk: Szilágyi Adrienn, Bollók Ádám). Budapest, MTA BTK TI, 2017.  204–223.
 
Nemzet, ipar, művészet. A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum 1887–1918. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017.
 
 
2016
 
Egy élet programja: Pákei Lajos szerepe a kolozsvári iparmúzeum és -iskola létrehozásában. In: Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben. Szerk. Orbán János. Marosvásárhely-Kolozsvár, Maros Megyei Múzeum, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2016. 197-231.
 
 
2015
 
Tárgyi valóságok összefonódásai a dualizmus kori hazai iparmúzeumokban. In: Tény és Fikció. Tudomány és Művészet a Nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. Szerk: Lajtai Mátyás és Varga Bálint. Budapest, MTA BTK, TTI, 2015.
 
A Capital in the Margins: Concepts for a Budapest Universal Exhibition between 1867 and 1917. In: Cultures of International Exhibitions 1840–1940 Great Exhibitions in the Margins. Edited by Marta Filipová. London, Ashgate, 2015.
 

János Vadona’s Collection of Japanese and Chinese Objects in the Museum of Industry in Kolozsvár. In: Ödön Lechner in Context. Studies of the international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner’s death (ed: Zsombor Jékely), Museum of Applied Arts, 2015.

 

Ephemerity and political geography. In: Ephemeral Architecture in Central Eastern Europe in the 19th and 20th centuries. (ed: Miklós Székely). L'Harmattan, 2015.

 

The Resetting of the Main Historical Group from the Millennium Exhibition to the Paris Universal Exhibition of 1900. In: Ephemeral Architecture in Central Eastern Europe in the 19th and 20th centuries. (ed: Miklós Székely). L'Harmattan, 2015.

 

Gyűjteményezhető-e a jelen?. In: Opus Mixtum V. (2015)  A CentrArt Egyesület Évkönyve. (szerk: Dragon Zoltán, Székely Miklós)

 

2014

Contemporary Art Museums in Central Europe Between International Discourse and Nation (Re)building Strategies. Études du CEFREs, Nr. 17. Prága, 2014.

 
 
Kóstolni a szép-tudományba. Tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek IV. konferenciájának előadásaiból. Budapest, CentrArt 2014. Főszerk: Székely Miklós. Szerk: Dragon Zoltán, Entz Sarolta, Raffay Endre, Szerdahelyi Márk, Tóth Áron.
 
2013
National Endeavour or Local Identity? Art Nouveau Town Halls in Hungary. Konferenciához kapcsolódó online publikáció. Art Nouveau Cities: Between Cosmopolitanism and Local Tradition. CoupDefouet International Congress. (Barcelona, 2013. június 26-29.)

From Figure to Pattern: The Changing Role of Folk Tradition in Hungarian Representations at Universal Exhibitions (1867–1911) In. Competing Eyes: Visual Encounters with Alterity in Central and Eastern Europe. Edited by Dagnosław Demski, Ildikó Sz. Kristóf and Kamila Baraniecka-Olszewska, Budapest, L'Harmattan, 2013. 190–212.
 
A magyarországi ipari szakoktatási rendszer a századfordulón, különös tekintettel Erdélyre. In: Táguló horizont. Tanulmányok a fiatal művészettörténészek marosvásárhelyi konferenciájának előadásaiból. Szerk. Kovács Zsolt, Orbán János. Marovásárhely–Kolozsvár, 2013, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány. 129–141.

Gondolatok az innovatív múzeumról. Opus Mixtum 2. A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyve. (szerk: Tóth Áron, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013. 90–97.

A kortárs múzeumi gyűjteményalapítás egy lehetséges új útja: a Street Fashion Budapest online archívum. (Simonovics Ildikóval együtt) Opus Mixtum 2. A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyve. (szerk: Tóth Áron, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013. 98–110.

A mit, a hogyan és a miért kérdése a művészettörténész-muzeológus képzésben. In: Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. (szerk: Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013. 225–234.

Interjú Urbach Zsuzsával a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet Tanszékének létrejöttéről. (interjú lejegyzése, szerkesztése) In: Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. (szerk: Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013. 10–13.
 
A budapesti múzeumi valami I-IV. Négy részes cikksorozat az Építészfórumon 2013 március-május.
 
Hungary in Context. Studies on Art and Architecture. Szerk: Tüskés Anna, Tóth Áron, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013.

Opus Mixtum 2. A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyve. (szerk: Tóth Áron, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013.

Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. (szerk: Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013.
 
2012
 
 
Opus Mixtum 1. A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyve. (szerk: Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2012.
 
Art Exhibitions Abroad as Communication Strategy: the Case of Hungary between 1914-1918. In: Dailės istorijos studijos / Art History studies, vol. 5: Art and artistic life during the two world wars. Ed. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė. Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 37–55.
 
A National Historical Narrative in Universal Context: the Historical Mural  Cycle of the Hungarian National Museum. In:  Great Narratives of the Past Traditions and Revisions in National Museums: Conference Proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen. Conference proceedings. Ed: Dominique Poulot, Felicity Bodenstein, José María Lanzarote Guiral. Linköping Electronic Conference Proceedings, No. 78. 395–406.
 
Rebuilding History. The Political Meaning of the Hungarian Historical Pavilion at the 1900 Paris Universal Exhibition. In: Cultural Diplomacy and Cultural Imperialism. European perspective(s). Ed: Topic, Martina / Rodin, Sinisa. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2012.
 
2011

"Attila sátra Torinóban" Az 1911-es torinói magyar pavilon építészettörténeti helye. In: „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala" Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. (szerk: Tóth Áron) Budapest, CentrArt, 2011.
 
Székely Miklós, Reikort Alexa: Hajas Tibor kiállítási jegyzéke. 2011. (Kézirat)

Székely Miklós, Reikort Alexa, Bradák Soma: Hajas Tibor bibliográfia. 2011. (Kézirat)
 
2010
A gyűjtemény. A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum gyűjteményi katalógusa  (szerk: Bencsik Barnabás, Szipőcs Krisztina, Bálványos Anna, Székely Katalin, Kürti Emese, Székely Miklós) Budapest, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 2010.
 
Az 1900-as párizsi világkiállítás Bálint Zoltán és Jámbor Lajos által tervezett magyar történelmi pavilonjának és installációinak tervei a párizsi Archives Nationales-ban. In: Ars Perennis. Fiatal Művészettörténészek II. konferenciája tanulmánykötet. (szerk: Tüskés Anna) Budapest, CentrArt, 2010.
 
Az 1878-as párizsi világkiállítás osztrák-magyar pavilonja. Ars Perennis. Fiatal Művészettörténészek II. konferenciája tanulmánykötet. (szerk: Tüskés Anna) Budapest, CentrArt, 2010.
 
2009 előtt:
La critica italiana e ungherese sulle esposizioni universali in Italia fra il 1900 e il 1914. Nuova Corvina. Rivista di Italianistica (ed: Salvatore Ettore) 21/2009. Budapest. 2009.

Az 1900-as párizsi világkiállítás magyar vonatkozású építészeti alkotásai. in: Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária tiszteletére. (szerk: Tüskés Anna) CentrArt Egyesület. Budapest. 2009.
 
Magyar pavilonépítészet a világkiállításokon 1878-1918 között. Magyar Építőművészet. 2008/3. szám.

Az 1900-as párizsi világkiállítás magyar tervanyaga Párizsban. Magyar Építőművészet. 2008/3. szám.

Magyar művészet Olaszországban 1902-1911 között az olasz kritika tükrében. in: Fiatal kutatók és Olaszország. (szerk: Pál József, Mátyás Dénes, Róth Márton) SZEK Juhász Gyula. Felsőoktatási Kiadó. Szeged. 2008.

Papszt Miklós – Székely Miklós: Művészettörténész életpálya-kutatás. 2008.
 
Arte Ungherese all'Esposizione di Milano. in: Annuario dell'Accademia d'Ungheria in Roma 2005-2007. Accademia d'Ungheria. Roma. 2008.
 
Az 1911-es római jubileumi világkiállítás magyar pavilonja. in: Művészgenerációk - a Györgyi-Giergl Család három évszázada. (szerk. dr. Basics Beatrix) Kiállítási katalógus. BTM. Budapest. 2007.

Az 1911-es torinói és római jubileumi világkiállítás magyar pavilonjai. Magyar Építőművészet. 2006/6. szám.
 
Konferencia előadások:
 
2017
2016
2015
2014
2013
National endeavour or local identity? Art Nouveau town halls in Hungary. Conference: Art Nouveau Cities: Between Cosmopolitanism and Local Tradition. CoupDefouet International Congress. (Barcelona, 2013. június 26-29.)

Social memory buildings or the will to feeling at home? Some urban consequences of ethnic migration in Serbia and Romania. Section: Atlantis: "ghost cities" and lost identities. Conference: Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions. (Catania, Olaszország 2013. szeptember 12-14.)

Gondolatok a századfordulóról és az Alföld szecessziós városházáiról. Konferencia: CentrArtos Fiatal Művészettörténészek Konferenciája, (Hódmezővásárhely, 2013. október 11-13.)

Representation reduced and exported: The re-setting of the Main Historical group of the Millennium Exhibition at the 1900 Paris Universal Exhibition. Conference: Ephemeral Architecture in Central-Eastern Europe in the 19th and 20th centuries, Budapest, 2013. november 28-30.
2012
2011
2010
2009 előtt

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu