Digitális másolat

A-I-3 A Miniszterelnökség központilag iktatott és irattározott anyaga


I. Az eredeti anyag                                          

ŐRZÉSI HELYE: MOL, K szekció (Miniszterelnökségi Levéltára K 26)

ISMERTETÉSE: A MOL-ban a polgári kori kormányhatóságok levéltárai között őrzött Miniszterelnökségi iratok az 1867-1945 közötti évekre terjednek ki.1 A Miniszterelnökség központilag iktatott és irattározott anyaga magába foglalja a Miniszterelnökség 1867-1922 között mëködött valamennyi osztályának iratait, az Elnöki, a Sajtó és a Szociálpolitikai Osztály 1923-1945 közötti mëködése során keletkezett iratanyagok egy részét és az 1915-től külön iktatott bizalmas természetë res, illetve biz. jelzésë iratokat.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 1103 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Valkó Arisztid, 1953-1954

TARTALMA: Az 1867-1880 közötti időszak iratairól készültek regeszták; vegyes mëvészettörténeti adatokat tartalmaznak, főleg országos jelentőségë épÝtkezésekre, kiállÝtásokra, nevezetes eseményekre (például a Szent Korona megvizsgálására, Szeged árvÝz utáni újjáépÝtésére stb.) vonatkozóan.

Jegyzetek:

1 A Miniszterelnökség Levéltára (1867-1944). Repertórium. (ÖsszeállÝtotta Szëcs László) Budapest 1958 (Levéltári leltárak 8.)