Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, S szekció (S 1)

ISMERTETÉSE: A Temesi Kamarai Adminisztráció működése során létrejött térképanyag.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 7 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Valkó Arisztid, 1955 előtt

TARTALMA: Két temesvári barokk nyári palota, egy pavilon és sétakert, illetve egy városi díszpark terve a 18. sz. második felből. (Glaser Christoph, Römmer Carolus Josephus stb. tervei). A regeszták az eredeti anyag egészének (1 téka) áttekintésével készültek.