Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, S és T szekció (T 2 és S 16)

ISMERTETÉSE: A térkép- és tervanyag már a MOL-ba való bekerülése előtt is külön gyűjteményként létezett az Esterházy család hercegi ágának levéltárában. A cédulák készítésekor az egység 47 tékában összesen 1602 lapot tartalmazott; ezeknek első, nagyobbik része (1-1043.) térkép, második része (1044-1602.) tervrajz volt. Utóbb az MOL e két anyagot szétválasztotta, és külön helyezte el, meghagyva a lapok eredeti számozását (így a tervek számozása 1044-gyel kezdődik). Mind a terv-, mind a térképanyag azóta tovább bővült az Esterházy-iratokból utóbb kiemelt terv- illetve térképlapokkal.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 451 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Valkó Arisztid, 1952

TARTALMA: A cédulázás ideje óta bekerült lapok kivételével teljes, de különböző mélységben feldolgozott: a térképek közül csak néhány magyar vonatkozású, illetve fontosabbnak ítélt lapról, a tervrajzoknak viszont mindegyikéről készült cédula.