Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, P szekció (P 198)

ISMERTETÉSE: Az Esterházy család tatai ága a 18. század folyamán vált ki az ifjabb fraknói ágból. A fraknói ág őse Esterházy Miklós († 1645) nádor volt. Fia, Ferenc († 1683) semptei kapitány az ifjabb fraknói ág megalapítója. Utódai grófok voltak, míg az idősebb fraknói ág főágának tagjai 1712 óta örökölték az Esterházy Pál nádor által 1687-ben szerzett hercegi címet. Ferenc semptei kapitány fia, József († 1748) 1720-ban megkapta a pápai uradalmat, bátyja, Antal birtokát, akitől a Rákóczi-szabadságharcban való részvétele miatt kobozták el. 1727-ben pedig megvette a Krapff családtól a tatai uradalmat. József utolsó életben maradt fiú utóda, ugyancsak József, 1762-ben fiúörökös nélkül halt meg. Birtokait - közöttük Tatát is - unokatestvérei, apja testvére, Ferenc fiai, Esterházy Miklós (†1765) és Ferenc (†1785) örökölték. Miklós kapta Tatát, Ferenc pedig cseklészt a hozzátartozó semptei uradalommal.1 Így lett Miklós a tatai, Ferenc pedig a cseklészi ág megalapítója.
A tatai ág levéltárát 1790-ben Pápán kezdték el rendezni. Az iratokat először uradalmak szerint csoportosították, így alakultak ki a Dominium Pápa, Dominium Tata, Dominium Sempte stb. iratsorozatok. Ezt a rendszert az anyag jelentős részénél a MOL is megtartotta, miután 1948-ban átvette a tatai levéltárat.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 2 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Joanelli Alfréd, Jankovich Miklós 1960-1962

TARTALMA: A regeszták Sempte várára, illetve a ménfői (Győr vármegye) templom 18. század végi átépítésére vonatkozó iratok.3

Jegyzetek:

1 SZABAD GYÖRGY: A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom. Budapest 1956

2 Az Eszterházy család tatai és csákvári levéltára. Repertórium. (Összeállította: Bakács István, Iványi Emma) Budapest 1964 (Levéltári leltárak 25.)

3 Az Esterházy család tatai ágának levéltárából kiemelt tervekre (T 32) vonatkozóan ld. az A-I-58 jelzetű cédulasorozat ismertetését.