Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzsi helye: MOL, P szekció (P 345)

Ismertetse: A dunántúli, Baranya s Fejr vármegyben birtokos család 1790-ben kapott nemesi rangot. A család leszármazását a genealógiai irodalom nem ismeri. Levltáruk kronológiai rendben, vegyes anyagot tartalmaz.1

II. A cdulák

Mennyisge: 50 darab

Kszítőjnek neve, a feldolgozás ideje: Bónis Páln, 1970

Tartalma: Az adatok gyűjtse topográfiai szempontból törtnt. Az iratanyag 6. csomójáról kszültek regeszták; a család cecei, rácalmási, rtszilasi, szkesfehrvári házaira vonatkozó adatokat tartalmaznak a 18. század vgről (pldául a rácalmási Jankovich család kszereinek leltára 1794-ből).

Jegyzetek:

1  P szekció. Kisebb családi s szemlyi fondok I. 1–444. törzsalapszámok. Áttekintő raktári jegyzk. (Összeállította Bakács István, Dávid Lászlón) Budapest 1968, 341. (Levltári leltárak 44.)
A család levltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 94, a trkpek az S 41, a tervrajzok a T 37 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban. A család levltárából kiemelt tervekre vonatkozóan ld. az A–I–58, család Mohács előtti okleveleiről kszült cdulákra vonatkozóan az A–I–10 jelzetű cdulasorozat ismertetst.