Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, P szekció (P 518–531)

Ismertetése: A család története a 17. századtól követhető nyomon, tagjai 18. században jutottak jelentős közéleti tisztségekhez, s a korábban kisnemesi rangú família Orczy II. István által 1736-ban bárói címet kapott. Orczy József (1746–1804) amellett, hogy megtartotta a korábban szerzett családi birtokokat, Haller Borbálával kötött házassága révén jelentősen gyarapította is azokat. Birtokaik főleg Heves és Szolnok vármegyében voltak, de Pesten is voltak ingatlanjaik, így például a ma Orczy-kertként ismert park területét báró Orczy Lőrinc (1718–1789) vásárolta meg 1783-ban. Halála után második fia, László (1750–1807) látott hozzá az akkori Pest legnagyobb angolkertjének kialakításához.[1]

Az Orczy-levéltár magába foglalja a Haller és a Bedeghi Nyáry család levéltárát is. Az egyesített Orczy-levéltárat Gyöngyösön őrizték, ahol külön épület biztosítottak a levéltár számára.[2]

II. A cédulák

Mennyisége: 129 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Jankovich Miklós, 1960-as évek

Tartalma: A regeszták a Heves megyei műemléki topográfia előmunkálataihoz kapcsolódóan, főleg Gyöngyösre vonatkozó 18. századi birtokjogi iratokról készültek az alábbi egységekből:[3]

-        Possessionaria, 1–22 elenchus (P 518)

-        Numerizata, fasc. 23–28 (P 521)

-        Missiles, fasc. 29–38 (P 527)

-        Acta sedium dominialium, fasc. 39 (P 528)

Rationes et oeconomica, l–10. csomó (P 529)


202   Hevesy Sándor: A gyöngyösi Orczy-kastély. Eger 1969; Heves Megye Műemlékei III. (Szerk. Dercsényi Dezső—Voit Pál) Budapest 1978, 132–140. (Magyarország Műemléki Topográfiája IX.); Hrenkó Pál: A tarnaőrsi Orczy kastélyrom. Mv XXII. (1978) 73–76.; Galavics Géza: Magyarországi angolkertek. Budapest 1999, 66–68. [Egybekötve: Buttlar, Adrián von: Az angolkert. A klasszicizmus és a romantika kertművészete.]; Kiss József: A budapesti Orczy-kert és a szécsényi kastélypark helyreállítása. In: Történeti kertek. Kertművészet és műemlékvédelem (Szerk. Galavics Géza) Budapest 2000, 119–126.

[2]     Az Orczy család levéltára. Repertórium. (Összeállította Fekete Nagy Antal) Budapest 1959 (Levéltári leltárak 9.); Balogh Béla: Az Orczy család levéltárának nagybányai töredéke. LSz XLVIII. (1998/3.) 52-54.

A család iratainak egy része Pozsony vármegye levéltárában (Štátny oblastny archív v Bratislave) található. (Ld.: MOL X 967, 7932, 7934.)

[3]     A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 144, a kiemelt tervek a T 43, a térképek az S 21 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban. A család levéltárából kiemelt tervekre (T 43) vonatkozóan ld. az A–I–58 jelzetű cédulasorozat ismertetését. A család Mohács előtti okleveleiről készült cédulák az A–I–10 jelzet alatt találhatók gyűjteményünkben.