Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, P szekció (P 983, P 1216, P 1540)

Ismertetése: Az Esterházy család grófi ágának egyik alága a tatai ág, mely a pápai uradalmat birtokolta.[1]

Az Esterházy család grófi ágának iratai a 19. század elejéig pápai levéltárban őrizték.[2] Ekkor a levéltár rendezése során a csákvári és a tatai uradalomra vonatkozó iratokat Tatára, illetve Csákvárra szállították, így Pápán csak a pápai uradalomra vonatkozó iratok maradtak. A második világháború során a pápai levéltár iratai szétszóródtak, töredékei különböző helyekről az 1950-es években kerültek a MOL-ba. 1956-ban ez az anyag is súlyosan megrongálódott. A pápai uradalom lajstromozott iratai (P 1216), melyekről a regeszták készültek, valamint az Ugodi Erdőgazdaság iratai az 1950-es évek végén, Ugodról kerültek a MOL-ba.[3]

II. A cédulák

Mennyisége: 252 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Oszvald Ferenc, 1964

Tartalma: A regeszták A pápai uradalom lajstromozott iratai 1654-1848 (P 1216) című állag Capsa 51/1, 3-7. számú egységeiről (A pápai uradalom prefektusi levélmásolati könyvei 1759-1766, 1771-1799) készültek; Pápára, illetve a pápai uradalomhoz tartozó községekre vonatkozó vegyes adatokat tartalmaznak.[4]


[1] Ld. az A-I-46 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

[2] Mithay Sándor: Adatok Esterházy Károly gróf építő tevékenységéről. MÉ XXVIII. (1979) 131-150.; Dobrovits Dorottya: Építkezés a 18. századi Magyarországon: Az uradalmak építészete. Budapest 1983 (Művészettörténeti Füzetek 15.); Rózsa György: Öt évszázad Pápa látképei. Pápa 2000

[3] P szekció. Kisebb családi és személyi fondok. 3. kötet. 650-1560. alaptörzsszámok. Repertórium. (Összeállította Bakács István) Budapest 1971, 153-172. (Levéltári leltárak 53.)

Az Esterházy család pápai ágának levéltárából kiemelt térképek az S 18 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban.

[4]  Haris Andrea: Pápa a 18. században. Egy barokk városkép kialakulásának folyamata. Acta Musei Papensis - Pápai Múzeumi Értesítő 3-4. (1992) 123-138.

Fatuska János: Az Esterházy-család ifjabb fraknói ágának telepítéspolitikája a XVIII. században. In: Tanulmányok Pápa város történetéből 2. (Szerk. Hermann István) Pápa 1996, 125-130.