Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, E szekció (E 65.)

Ismertetése: Az (Acta) Jesuitica seu Fundi Studiorum a jezsuita rend feloszlatásával és a feloszlatott rendek vagyonából Mária Terézia által felállított Tanulmányi Alappal kapcsolatos ügyek iratait tartalmazza. Az anyag jegyzőkönyvekből, iratokból és mutatókönyvekből áll. Az iratanyag a tanácsülések sorrendjében (a tanácsülés sorszáma szerinti rendben) található.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 38 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Gyéressy Béla

Tartalma: A regeszták az Iratok állag (a Sessio 5, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 24, 90, 91) anyagáról készültek. (A lőcsei, kassai, kolbach [Hidegpatak]i jezsuita templom, szepesváraljai jezsuita rendház és kápolna, szatmári [Szatmárnémeti] templom és rendház, valamint a felsőbányai jezsuita misszió felszerelésének 1773. évi leltára.) A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.


[1] Fábiánné 1973, 119-122.