Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, E szekció (E 211)

Ismertetése: A Magyar Kamara Archívumában őrzött Lymbus nevű iratcsoportban a 18. századtól felhalmozódott vegyes provenienciájú anyag található: kamarai iratok éppúgy találhatók benne, mint a kincstár birtokába került egyházi és családi levéltárak részei. Az iratanyag rendezése során 3 sorozat (Series) alakult ki, ezek mindegyike főleg (jogbiztosító iratokról készült) iratmásolatokat, illetve birtokperekkor lefoglalt iratokhoz, uradalmak, családok iratairól felvett lajstromokat tartalmaz.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 51 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Csernyánszky Mária, Jankovich Miklós, 1968

Tartalma: A regeszták a III. series anyagáról, az alábbi egységekről készültek:

-        Radéczi István egri püspök hagyatéka 1581-ből[2] (ötvösségre, festészetre vonatkozó adatokkal)

-        Chereödy János egri püspök hagyatéka (1597)[3]

Vegyes iratok a 16. századból


[1] Maksay 1975, 231-241.; Maksay 1992, 177-181.

[2] Sugár István: Radéczi Isván. In: Az egri püspökök története. Budapest 1984, 275-283.

[3] Uő: Chereödy János. In: Az egri püspökök története. Budapest 1984, 284-286.