Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, I szekció (126)

Ismertetése: A Hofkammerarchiv, magyarországi birtokokra vonatkozó iratok segédletei (13-18. század) iratcsoporton belül, az I 26 törzsszám alatt található az érseki levéltárban őrzött oklevelek, könyvek és kegytárgyak 1602-ben (Kutasy János halálakor, a megüresedett érsekség átvételekor) Pozsonyban készített leltára 1772. évi másolatban. (Inventarium literalium instrumentorum archiepiscopatus Strigoniensis).[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 13 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Csernyánszky Mária, 1968

Tartalma: Az 1602-es ingósági leltár.


[1]  Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Repertórium. (Összeállította Pajkossy Gábor) Budapest 1979, 23. (Levéltári leltárak 77.)