Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, K szekció (K 802)

Ismertetése: A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium anyagából 1956-ban igen sok elpusztult, közte a Tudományos és Művészeti Ügyosztály iratanyaga is. Ezekről az iratokról tehát csak a megmaradt központi iktatókönyvek nyújtottak tájékoztatást, ezeket azonban az 1919-es iratanyag mutatójának kivételével 1977-ben leselejtezték.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 112 darab

Készítőjének neve, A feldolgozás ideje: Kiss Dezső, 1961-1963

Tartalma: A regeszták az 1919-es év központi mutatójáról, a művészeti szempontból fontosnak tartott címszavakról készültek (ösztöndíjak, segélyek, múzeumi vezetők képzése, a Képzőművészeti Főiskolára vonatkozó vegyes adatok stb.), az eredeti anyag iktatószámának feltüntetésével.


[1] Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi Levéltár. (1867) 1916-1945 (1949). Repertórium. (Készítette Bélay Vilmos) Budapest 1963, 14. (Levéltári leltárak 18.)