Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, C szekció (C 25)

Ismertetése: A korábban a törvényhatóságok irányítása alatt működő, jelentős függetlenséget élvező céhek a 18. század elejétől kezdve állami ellenőrzés alá kerültek. A céhek ellenőrzését, szabályaik egységesítését az udvar a helytartótanácson keresztül végezte.[1]

A céhügyek intézése során 1724-1783 között keletkezett helytartótanácsi iratok legnagyobb része a Helytartótanácsi Levéltárban, az Acta mechanica (Céhügyi iratok) állagban található.[2]

II. A cédulák

Mennyisége: 36 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Dombi István, 1960-as évek

Tartalma: A pesti ötvöscéh iratai az 1750-1760-as évekből. A regeszták az Acta sorozat Ladula B, fasc. 4 és 23. számú egységéről készültek; a céhbe való felvételért, az iparűzési vagy kereskedési jog elnyerése érdekében a városi polgárjogért folyamodó kézművesekre vonatkozó adatokkal.


[1] Mária Terézia 1780. november 20-án kibocsátott rendelete a céhesek és mesterlegények között való rendtartásra, [egykorú másolat] OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 943.

[2] Felhő Ibolya—Vörös Antal: A Helytartótanácsi Levéltár. Budapest 1961, 82-84.