Az Ars Hungarica 2021/3. szám az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményhez kapcsolódó, interdiszciplináris kutatások eredményeiből ad közre válogatást. Az Imaginary Dwellings / Álompaloták munkacímű projekt részeként született tanulmányok Jakab Irén pszichiáter (1919–2011) művészetterápiás és kifejezéspatológiai munkásságára fókuszálnak. A szám létrehozásában vendégszerkesztőként Perenyei Monika működött közre, a tanulmányok, visszaemlékezések szerzői: Hárdi István, Aknai Katalin, Hornyik Sándor, Perenyei Monika, Tényi Tamás.

 ah 2021 3