+36 1 375 0493    mi.titkarsag@abtk.hu

logo mtakk v3

BTK Művészettörténeti Intézet

Hírarchívum

Üdvözöljük hírarchívumunkban. Ezen az oldalon hónapokra és évekre lebontva lehet keresni archivált híreink között. Jelenleg 384 cikk található az archívumban. A hírekben szereplő adatok egyes esetekben elavultak lehetnek, mindössze tájékoztató jellegűek, egy korábbi állapot lenyomatai.
A-II Budapest Főváros Levéltára iratairól készült regeszták
SZÉKELY Miklós
723

A-II-7/b A Fővárosi Közmunkák Tanácsának iratai és tervei (1870-1944)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: BFL, II. l/c. (iratok 1870-1944); XV. 322 (tervek 1870-1947) Ismertetése: Ld. az A-II-7/a jelzetű cédulasorozat ismertetését Mennyisége: 1250 da... read more..

A-II Budapest Főváros Levéltára iratairól készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1438

A-II-7/a A Fővárosi Közmunkák Tanácsának tanácsülési és bizottsági jegyzőkönyvei (1870-1948)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: BFL, II. 1. és XIX. 1. Ismertetése: A Fővárosi Közmunkák Tanácsát Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezésére az 1870. évi X. törvénycikkel ho... read more..

A-II Budapest Főváros Levéltára iratairól készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1126

A-II-6 Pest-budai egyházlátogatások (1732-1846)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: BFL, IV. 1202/jj; IV. 1002/oo Ismertetése: A pesti és budai katolikus plébániák canonica visitatiós jegyzőkönyvei, illetve kitöltött kérdőívei az... read more..

A-II Budapest Főváros Levéltára iratairól készült regeszták
SZÉKELY Miklós
990

A-II-5 Pesti végrendeletek és hagyatéki leltárak (1695-1873)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: BFL, IV. 1202/cc. Ismertetése: Pest város levéltára a tanácsi iratokon belül Testamenta et inventaria néven egy sorozatban (törzsszáma IV. 1202/c... read more..

A-II Budapest Főváros Levéltára iratairól készült regeszták
SZÉKELY Miklós
903

A-II-4 Budai végrendeletek és hagyatéki leltárak (1696-1873)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: BFL, IV.1002/y és IV.1002/z Ismertetése: Buda város levéltárában - Pesttől eltérően - külön sorozatban őrzik a végrendeleteket (Testamenta - IV.1... read more..

A-II Budapest Főváros Levéltára iratairól készült regeszták
SZÉKELY Miklós
952

A-II-3 Budaújlaki templomszámadások (1701-1871)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: BFL, IV. 1007/c. Ismertetése: Buda mint kegyúr gondoskodott a városban lévő plébániákról, melyek kötelesek voltak elszámolni az anyagi ügyvitelrő... read more..

A-II Budapest Főváros Levéltára iratairól készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1761

A-II-2 Pest város Szépítő Bizottmányának iratai és tervei (1804-1861)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: BFL, iratok: IV. 1207, tervek: XV. 311 Ismertetése: József nádor 1804-ben terjesztette be első javaslatát a Pest fejlesztését és rendezését irány... read more..

A-II Budapest Főváros Levéltára iratairól készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1194

A-II-1 Pest város Építési Bizottmányának iratai és tervei (1860-1873)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: BFL, iratok: IV. 1305, tervek: XV. 312 Ismertetése: A Szépítő Bizottmány megszűnése után annak szerepét az egyesítésig Pest Város Építési Bizottm... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1054

A-I-96 Újkori Gazdasági Levéltár - A gróf Schönborn-féle munkács-szentmiklósi uradalom munkácsi vasgyárának iratai (1812-1878)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, Z szekció (Z 1502) Ismertetése: A Schönborn grófok munkács-szentmiklósi uradalmához tartozó vasgyár iratanyaga. Ez a gyár volt a magyarorszá... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1300

A-I-95 Civitatensia (1790-1848)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, E szekció (E 75) Ismertetése: A Magyar Kamarai Levéltárban őrzött Civitatensia iratcsoport a szabad királyi városok ügyeire vonatkozó iratok... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
811

A-I-94 Acta ecclesiastica ordinum et monialium (XVI-XIX. század) - A kismartoni Ágostonrendi apácakolostor iratai (1645-1787)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, E szekció (E 151) Ismertetése: Ld. az A-I-93 jelzetű cédulasorozat ismertetését. II. A cédulák Mennyisége: 7 darab Készítőjének neve, a f... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1115

A-II-93 Acta ecclesiastica ordinum et monialium (XVI-XIX. század) - A nagyszombati klarissza apácák iratanyaga

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, E szekció (E 151) Ismertetése: A Magyar Kamara Archívumában található Acta ecclesiastica ordinum et monialium című állag az 1782-1790 között... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1226

A-I-92 Hungarische Akten der Allgemeinen Ober-Hofbaudirection

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, A szekció (A 111) Ismertetése: A magyar kancelláriai levéltárban az A 111 törzsszám alatt a bécsi udvari építészeti főigazgatóságnak a magya... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1056

A-I-91 Az 1848-1849-i Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Alapítványi Gazdasági Osztályának iratai

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, H szekció (H 59) Ismertetése: Az Alapítványi Gazdasági Osztály hatáskörébe tartoztak a paplakok és iskolák építése, az egyetemi nyomda ügyei... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
890

A-I-90 Az 1848-1849-i Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Katolikus Egyházi Osztályának iratai

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, H szekció (H 56) Ismertetése: A Katolikus Egyházi Osztály hatáskörébe tartoztak a latin és görög szertartású egyházak személyi ügyei, kineve... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1102

A-I-89 Az 1848-1849-i Közmunka és Közlekedésügyi Minisztérium iratai

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, H szekció (H 31-43) Ismertetése: Az 1848-1849-i Közmunka és Közlekedésügyi Minisztérium hatáskörébe tartoztak egyebek mellett a középítészet... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1082

A-I-88 Az 1848-1849-i Pénzügyminisztérium, Álladalmi Javak Osztálya, Egyházi Szakosztály iratai

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, H szekció (H 26/C) Ismertetése: Az 1848-1849-i Pénzügyminisztérium Álladalmi Javak Osztályán belül működő Egyházi Szakosztály igazgatása alá... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1413

A-I-87 A Pénzügyi Népbiztosság iratai (1919)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, L szekció, Pénzintézetek direktóriuma (1919) (L 5) Ismertetése: A Kommunisták Magyarországi Pártja és a Szociáldemokrata Párt vezetőinek meg... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1452

A-I-86 Kamarai tervek (1771-1858)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, T szekció (T 62) Ismertetése: A Kamara különböző állagaiból kiemelt, közel 2000 darabos tervgyűjtemény.[1] A Delineationes Aedilium, valamin... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1140

A-I-85 Directio in Hidraulicis et Aedilibus (1788-1848)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, C szekció (C 128) Ismertetése: II. József 1783-ban az egész Monarchia műszaki ügyeinek intézésére állította fel és a cseh-osztrák kancellári... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1361

A-I-84 Helytartótanácsi tervek (1762-1848)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, T szekció (T 60) Ismertetése: Az 1770-es években a műszaki munkálatok sokrétűsége és országos kiterjedtsége szükségessé tette az állami műsz... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1161

A-I-83 Acta Mechanica (1724-1783)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, C szekció (C 25) Ismertetése: A korábban a törvényhatóságok irányítása alatt működő, jelentős függetlenséget élvező céhek a 18. század elejé... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1607

A-I-82 Modenai számadások

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, X szekció (X 1996) Ismertetése: A MOL 1959-1960-ban készített mikrofilmeket a modenai volt Este-levéltárban őrzött, Estei Hyppolit herceg[1]... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1081

A-I-81 A Salamon család levéltára (1559-XX. század)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, P szekció (P 591) Ismertetése: A dunántúli Salamon család főleg Fejér, Vas és Sopron vármegyében rendelkezett birtokokkal.[1] II. A cédulák... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1193

A-I-80 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium iratainak központi mutatója

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, K szekció (K 802) Ismertetése: A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium anyagából 1956-ban igen sok elpusztult, közte a Tudományos és Művész... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
2136

A-I-79 Tanácsköztársasági kormányszervek iratai - A Közoktatásügyi Népbiztosság Művészeti Osztályának iratai

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: korábban MOL, K szekció (K 305) Ismertetése: Az 1919. március 21-én megalakult Forradalmi Kormányzótanács Közoktatásügyi Népbiztosságának egyes ü... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1123

A-I-78 Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, I szekció (126) Ismertetése: A Hofkammerarchiv, magyarországi birtokokra vonatkozó iratok segédletei (13-18. század) iratcsoporton belül, az... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1185

A-I-77 (Kamarai Levéltár) Miscellanea

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, E szekció (E 210) Ismertetése: A Magyar Kamara Archívumában őrzött Miscellanea nevű iratcsoportban különféle szerveknek, családoknak és szem... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1345

A-I-76 Lymbus (1527-XIX. század)

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, E szekció (E 211) Ismertetése: A Magyar Kamara Archívumában őrzött Lymbus nevű iratcsoportban a 18. századtól felhalmozódott vegyes provenie... read more..

A-I A Magyar Országos Levéltárban orzött iratokról készült regeszták
SZÉKELY Miklós
1134

A-I-75 Archivum familiae Andrássy

Digitális másolat I. Az eredeti anyag Őrzési helye: MOL, E szekció (E 167) Ismertetése: Az Andrássy család a Magyar Kamara Archívumában őrzött levéltárában a család siklói és szentkirályi ágának ir... read more..

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 375 0493

E-mail

mi.titkarsag@abtk.hu