Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, P szekció (P 11)

ISMERTETÉSE: A 13. századig követhető múltú család jelentős szerepet játszott a 16-18. századi magyar történelemben. Legkiemelkedőbb tagja a költő Balassi Bálint volt, legmagasabb hivatali rangú tagjai (például Balassa Pál, János és Ferenc illír udvari kancellár majd kamarai elnök) a 18. században éltek. Levéltárukat a MOL-ban 1968-1970 között rendezték, regesztáink ezt megelőzőleg készültek. Az eredeti anyag jelenlegi jelzettel való azonosítása az azóta készült repertórium alapján történt.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 544 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Joanelli Alfréd, 1957-1959; Jankovich Miklós, 1974

TARTALMA: A regeszták A Balassa család által lajstromozott iratok (P 11) című fond 1527-1627 közötti anyagáról, valamint a P 1776 törzsszámú vegyes iratok gyűjteménye 9-10. csomójáról készültek. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 A Balassa család levéltára. Repertórium. (Összeállította Kállay István, Pataky Lajosné) Budapest 1972 (Levéltári leltárak 55.); KÁLLAY ISTVÁN: A Balassa család levéltárának rendezése. LSz XXIII. (1973) 375-381.; A Balassa család levéltára (1193-1526). (Fekete Nagy Antal kézirata alapján sajtó alá rendezte Borsa Iván) Budapest 1990
A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 22, a térképek az S 24 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban. A család levéltárából kiemelt tervekről (T 24) készült regesztákra vonatkozóan ld. az A-I-58, család Mohács előtti okleveleiről készült regesztákra vonatkozóan az A-I-10 jelzetű cédulasorozat ismertetését.