Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, P és S szekció (P 654, S 62)

Ismertetése: A Garázda nemzetségből származó széki gróf Teleki család tagjai az évszázadok során az erdélyi, majd 1867 után az egész magyarországi politikai, társadalmi, tudományos és irodalmi életben jelentős szerepet töltöttek be.

A család levéltára zömmel Teleki-birtokokra és református egyházi ügyekre vonatkozó iratokat tartalmaz.[1] A levéltár anyaga 1945-ben Gyömrőn, 1956-ban pedig a MOL-ban erősen károsodott. A család levéltárának 1970-ben megjelent leltára a jelenleg használt jelzetek mellett zárójelben megadja a régi – a károsodások miatt már nem rekonstruálható eredeti rendnek megfelelő – jelzetet is.[2] Céduláink – mivel még a végleges rendezés előtt készültek – a régi jelzetet tüntetik fel.

II. A cédulák

Mennyisége: 102 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Szilágyi László, 1960

Tartalma: A regeszták az alábbi egységekről készültek:

-       A Teleki család gyömrői irataiból (P 654): elenchusok és levelezés (17–19. század)

-        Az S 62 számú állagból: térképek

A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.


215 Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki család gyömrői levéltára. Szeged 1931; Tonk Sándor: A Telekiek és a Református Egyház. In: „Egyszer volt...” Háromszáz és történelme egy család életében, egy család történelmében. A Telekiek 1697-1997. (Szerk. Holopcev Péter) Miskolc 1998,19-32.

A család oldalágainak (gernyeszegi, kendilónai, kővárhosszúfalusi, sáromberki) levéltára az Erdélyi Múzeum Egyesület egykori levéltárában (Arhivă Istorică a filialei dĭn Cluj a Academiei Románia) találhatók (ld.: MOL X 8383, 4722, 1489, 1783, 4742, 1784)

216 A Teleki család iratai. Repertórium. (Összeállította Bakács István) Budapest 1970 (Levéltári leltárak 49.)

A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 190, a kiemelt tervek a T 51, a térképek az S 62 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban. A család levéltárából kiemelt tervekre (T 51) vonatkozóan ld. az A-I-58 jelzetű cédulasorozat ismertetését. A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelekről készült cédulák az A-I-10 jelzet alatt találhatók gyűjteményünkben.